تشک مدل لیندا

متریال تشک لیندا :
پارچه پافی سوزنی درجه یک پنبه دوزی شده
لایه الیاف هالو 300 گرمی
یک لایه اسپاند باند
اسفنج 2 سانت با دانسیته 20 کیلوگرم
یک لایه نمد ترمو فلت 1500 گرم برای تقسیم فشار بر روی فنرها
فنر بونل ترکیبی با تزریق اسفنج وسط تشک

خصوصیات تشک لیندا :
ارتفاع: 1±23 سانتی متر
پارچه پافی سوزنی درجه یک پنبه دوزی شده
لایه الیاف هالو 300 گرمی
یک لایه اسپاند باند
اسفنج 2 سانت با دانسیته 20 کیلوگرم
یک لایه نمد ترمو فلت 1500 گرم برای تقسیم فشار بر روی فنرها
فنر بونل ترکیبی با تزریق اسفنج وسط تشک
تقویت دیواره های تشک با اسفنج 7 سانت جهت استحکام بخشیدن به دیواره
استفاده از دو عدد سوپاپ تهویه هوا جهت گردش هوا درون تشک
تقویت وسط تشک با تزریق اسفنج برای بیشتر شدن طول عمر تشک 

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات