🔸🔸ارزش هاي ما🔸🔸

🔸🔸ارزش هاي ما🔸🔸

2 آذر1396
🔸🔸ارزش هاي ما🔸🔸

🔸🔸ارزش هاي ما🔸🔸
ما به مصرف کنندگان بعنوان اساس کسب و کار خود نگاه مي کنيم و معتقديم که مي توان با ارائه محصولات خوب و جلب رضايت مصرف کننده به سودآوري مورد نظر دست يافت .
در اين راستا ما به اين ارزش ها پايبنديم :
احترام به آزادي مصرف کننده .
رضايت بلند مدت مصرف کننده .
ارتباط بلند مدت با مصرف کننده .
کمک به حفظ سلامتي مصرف کننده .
فراهم آوردن کيفيت جهانی با قيمت خوب براي مصرف کننده .
افزايش اطلاعات مصرف کننده درباره کالای خواب .

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر