روشهای مناسب خوابیدن کدام هستند؟

روشهای مناسب خوابیدن کدام هستند؟

2 آذر1396
روشهای مناسب خوابیدن کدام هستند؟

عادت های غلط در نحوه خوابیدن از مهم ترین علل کمردردها، گردن دردها و دیگر دردهای ستون فقرات و به طور کلی اختلالات اسکلتی عضلانی است. به طور کلی دو حالت مناسب برای خوابیدن وجود دارد: به پشت خوابیدن و به پهلو خوابیدن. به پشت خوابیدن: این روش خوابیدن برای خواب های کوتاه مدت یعنی ۱۵ تا ۶۰ دقیقه است. بهتر است بالشی که دارای ارتفاع مناسبی باشد، زیر سر قرار داد تا زوایه طبیعی گردن را بر هم نزند. همچنین بهتر است یک بالش دیگر نیز در زیر پاها قرار داد. با این کار مهره های ستون فقرات در ناحیه کمر در وضعیت بهتری قرار می گیرند و فشاری بر آنها وارد نخواهد شد. به پهلو خوابیدن: این روش خوابیدن برای خواب های شبانه و طولانی مدت مناسب است. نکته مهم در این روش علاوه بر قرار دادن بالش زیر سر، قرار دادن یک بالش دیگر بین دو زانو است. اگر می خواهید علت این کار را بدانید، چند لحظه از خواندن این مطلب دست بکشید و بایستید؛ پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید، حالا کمی پاها را خم کنید و دو زانو را به هم بچسبانید و برای چند دقیقه در این حالت بمانید. کم کم درد و ناراحتی را در کمر خودتان حس خواهید کرد؛ چیزی که در هنگام خوابیدن برای همه ما اتفاق می افتد ولی چون خواب هستیم، متوجه آن نمی شویم. علت غلت زدن ما و پهلو به پهلو شدنمان نیز همین است. پیام درد از کمر به مغز مخابره می شود و مغز دستور جابه جا شدن و به پهلوی دیگر خوابیدن را صادر می کند و ما بدون آنکه متوجه شویم به پهلوی دیگر می خوابیم تا فرمان بعدی جابه جایی صادر شود.

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر